U17Խ޽жԿǰ˽⡱̩

U17ԽJnжԿǰ˽⡱̩
ݵˣnguyen huy hoan

ͨYngվDe֤1749/GP-TTTT
HϢ2017428R

׵Zh12GngԢľ6ML6-12Vinhomes
Me Tri WardNam Tu LiemQ

Hu0847 100 247 /ʼ

ܲ4¥ – T
Duong Dinh nghe – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-